26.9.–1.10.2023.

26.9. – 1.10.2023

26.9. – 1.10.2023

Impressum

Impresum

Direktori

Tina Marković
Daniel Tomičić

Umjetnički direktor - furniture show

Zoran Jedrejčić

Produkcija

Vita Bavoljak
Marija Ćurić

vizualne komunikacije

Mila Skalić Acuña
Ivan Grgić 

Likovni postav

Tina Marković
Dora Mihinjač
Karla Bastalić

Glazbeni urednik

Marijan Felver

Odnosi s javnošču

Priredba

Fotografija i video

Luka Jazić
Ivan Buvinić

Tehnički postav

Mario Devila – voditelj tehnike 
Viktor Tkalčević
Fran Blek 
Marta Pinjušić 
Sara Knežević
Karla Bastalić

tehnička produkcija

Fakat

transport

Mladen Avdagić

Posebne zahvale

Galerija Klovićevi Dvori
Muzej Grada Zagreba
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti
Scena Amadeo
Blatnik skupina 
Štand expo
Gospon Laci