ZGDW AWARD

GRAFIČKI DIZAJN

Najbrojnija kategorija ZGDW Award 2020. ima čak 17 finalista. Kategorija grafičkog dizajna obuhvaća vizualne komunikacije u najširem smislu, osim dizajna digitalnih komunikacija i dizajna interakcija koji imaju vlastitu kategoriju. U ovu kategoriju smo uvrstili vizualne identitete, ilustracije, knjige, signalistiku, plakate i ambalažu temeljenu na grafičkom dizajnu.
ZGDW Award 2020. finalisti u kategoriji Grafičkog dizajna:Alen Lipuš, Bruketa&Žinić&Grey, David Vrhovski, Design bureau Izvorka Jurić, Grgo Petrov, Hibird books, Lastik studio, Magdalena Krpina Zdilar, Marija Gradečak, Monika Vodopija I Antonija Vuletić, Patrik Tocko, Rašić+Vrabec, Studio Tumpić/Prenc.

STUDIO TUMPIĆ/PRENC

RAŠIĆ + VRABEC

PATRIK TOCKO

MONIKA VODOPIJA I ANTONIJA VULETIĆ

MARIJA GRADEČAK

MAGDALENA KRPINA ZDILAR

LASTIK STUDIO

LASTIK STUDIO

LASTIK STUDIO

HIBIRD BOOKS

GRGO PETROV

DESIGN BUREAU IZVORKA JURIĆ

DESIGN BUREAU IZVORKA JURIĆ

DAVID VRHOVSKI

DAVID VRHOVSKI

BRUKETA & ŽINIĆ & GREY

ALEN LIPUŠ