ZGDW AWARD

DIZAJN DIGITALNIH KOMUNIKACIJA I DIZAJN INTERAKCIJA

Dizajn digitalnih komunikacija i dizajn interakcija posljednjih je godina najbrže rastući segment dizajna sa sjajnom perspektivom daljnjeg rasta. Digitalne komunikacije obuhvaćaju dizajn namijenjen mediju ekrana — internet stranice, računalne animacije, računalne aplikacije, računalne igre… Dizajn interakcija obuhvaća dizajn digitalnih proizvoda i usluga kojima je glavna značajka kreiranje interakcija tj. korisničkog iskustva / doživljaja između ljudi te proizvoda i usluga koje koriste, kao i motiviranje ljudi na određenu akciju — mobilne aplikacije, jednostavne i složene online usluge, digitalne uređaje, VR / AR…
ZGDW Award 2020. finalisti u kategoriji Dizajna digitalnih komunikacija i dizajna interakcija: Ana Pavičić, Bien studio, Prospekt, Silina Senica Pintar, Valentina Vidaković (Hazelica).

VALENTINA VIDAKOVIĆ (HAZELICA)

SILINA SENICA PINTAR

PROSPEKT

BIEN STUDIO

ANA PAVIČIĆ