2023.
6.—11.9.2022.

ZGDW

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Naziv projekta: Zelene tekstilne forme
Mentori: izv.prof.art Koraljka Kovač Dugandžić
Studenti: Helga Alaker, Iva Bagarić, Suzana Bartolić, Dorotea Belajec, Dora Filipaj, Martina Hendija, Franka Iskra, Paula Jureško, Ida Kalabić, Ela Leko, Marijeta Markovina, Mateja Mišak, Antun Mlakić, Vedrana Peček, Hela Perišić, Samanta Petruša, Edita Sentić, Ana Zrinka Stipić
Akademska godina: 2021./22.

Studenti Tekstilno – tehnološkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, diplomskog studija Dizajna tekstila imali su problemski zadatak osmisliti formu i moguće intervencije na tekstilnim skulpturama. Uvodom u zadatak kroz prezentaciju teme studenti su dobili poticaj za moguće intervencije. Umjetnost tekstilom je područje koje su studenti trebali istražiti prije ulaska u kreativni proces. Izradom kolekcije različitih intervencija na tekstilu (doniran od tvrtke Prostorija) te izborom najboljeg rada koji se u idućem koraku ponovio na velikoj formi eksponata za izložbu. Svaka studentica i student pristupili su problemskom zadatku u odnosu na senzibilitet i afinitet unutar kreativno-dizajnerskog istraživanja tretirajući površinu na različite načine. Definirajući koncept uz biografiju te slažući kolekciju unutar artbooka dobili smo dva eksponata s kojima će se studenti predstaviti na izložbi Design Weeka 2022.

KONTAKT

PODIJELI