2023.
6.—11.9.2022.

ZGDW

Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Naziv projekta: String art
Mentori: predavač Marko Vojnić i izv.prof.art. Helena Schultheis Edgeler
Studenti: Grgur Bešlić, Tereza Dabo, Ana Piplica, Nikolina Hadžić, Ivana Knez, Tihana Josipović, Tea Vuksan, Filipa Ščuka, Katarina Kovačević, Petra Slunjski

Radovi studenata prve godine preddiplomskog studija tekstilnog i modnog dizajna, nastali u sklopu kolegija Crtanje i slikanje IIA.

KONTAKT

PODIJELI