2023.
6.—11.9.2022.

ZGDW

Sveučilište u Rijeci, Akademija primijenjenih umjetnosti

Naziv projekta: Monogram
Mentori: Doc.art. Damir Bralić, Neva Zidić, asistentica
Studenti: Aneta Kos, Ilona Suplina, Lana Deković, Ira Andrea Potnar, Katarina Remedios Zrinšćak, Jesenia Novak, Maja Malnar, Laura Novinc, Katia Fabris, Stjepan Gržančić

Monogram je znak sastavljen od dva ili više slova, inicijala osobe, udruge, tvrtke ili neke druge vrste organizacije, te se poput klasičnog logotipa koristi za raspoznavanje i označavanje. Monogram ima dugu povijest (od kovanog novca, preko plemićkih oznaka do tiskara, izdavača i umjetnika), a do danas se njegova upotreba zadržala primarno kao varijanta logotipa. Ovim uvodnim zadatkom studenti se kroz osmišljavanje i iscrtavanje vlastitog monograma upoznaju s iscrtavanjem slovnih formi, od skica do finalnog crtanja Bézierovim krivuljama, te smislenom povezivanju forme i sadržaja. U ovom slučaju sadržaj su oni sami odnosno određene karakteristike njihove osobnost. U tipografiji, u usporedbi s mnogih područja umjetnosti i dizajna, pojam prostora promatra se ponešto reducirano. Prostor tipografskog oblikovanja je ploha na kojoj je vizualna informacija prvenstveno ostvarena svjetlosnim kontrastom, međuodnosima informacije i podloge. No, termini kao što su: prostor između slovnih formi, odnos pozitivnog i negativnog prostora, ispunjen i prazan prostor, forma i antiforma imanentni su oblikovanju pisama kao i oblikovanju s pismom te su dio temeljne terminologije. Premda se rješenja prikazana na ovoj izložbi uglavnom smještaju unutar gore opisane definicije tipografskog prostora kod pojedinih studentskih monograma pojavljuju se naznake simulacije trodimenzionalnosti u samoj grafičkoj formi. Također, jedan monogram ispituje potencijal prijelaza u trodimenzionalni oblik dok drugi kroz animaciju istražuje svoju mogućnost metamorfoze u vremenu.

Postav: Doc.art. Damir Bralić, Izv.prof.art. Marko Koržinek

KONTAKT

PODIJELI