2023.
6.—11.9.2022.

ZGDW

Poslovno veleučilište Zagreb, Menadžmenta i produkcije u kulturi

Naziv projekta: Plakati Studenata Menadžmenta i produkcije u kulturi
Mentori: prof. Marko Baus
Studenti: Grladinović, Guščić, Kiternaš, Kralj, Marinić, Marković, Mikloš, Smolić Ročak, Dorić, Vučić

Poslovno veleučilište Zagreb izvodi tri studijska programa i pridaje pozornost razvijanju kreativnosti, posebno na studiju marketinga i komunikacija te studiju menadžmenta i produkcije u kulturi. Na ZGDW predstavljamo plakate studenata 3. godine kulturnog menadžmenta.

KONTAKT

PODIJELI