2023.
6.—11.9.2022.
ZGDW AWARD

ZGDW AWARD

Andrea Pavetić

Pošumljavanje IV

NAZIV PROJEKTA: Pošumljavanje IV
NARUČITELJ: samoinicirani rad
GODINA: 2022.

Rad Pošumljavanje IV povezuje dizajn tekstila i produkt dizajn. Glavni materijal od kojeg su izrađeni proizvodi je netkani tekstil (filc) u dvije boje (crna i zelena) i dvije debljine (1 mm i 3 mm). Tijekom procesa dizajniranja ovih svakodnevno korištenih proizvoda cilj je bio naglasiti višeslojnost tekstilnih površina i reljefnost tekstilnih uzoraka. Tekstilni uzorci su dizajnirani u odnosu na veličinu, oblik i funkciju svakog od proizvoda ili su nastali kao varijacija uzorka na drugom proizvodu iste veličine, oblika i funkcije. Višeslojnost je naglašena naizmjeničnim nizanjem crnih i zelenih slojeva netkanog tekstila. Tekstilni uzorci nastali su ručnim izrezivanjem linija ili krugova iz jednog ili više slojeva netkanog tekstila. Slojevi tekstila međusobno su spojeni korištenjem tehnike ručnog šivanja. Naziv rada, korištene boje i uzorci potiču nas na razmišljanje o globalnom problemu uništavanja velikih šumskih površina sječom šuma ili požarima koji su izazvani namjerno ili su posljedica klimatskih promjena.

Andrea Pavetić rođena je 1966. godine u Zagrebu. Diplomirala je 1992. na Sveučilištu u Zagrebu Ekonomskom fakultetu, a 1997. na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Održala je 18 samostalnih izložbi i sudjelovala je na 99 skupnih izložbi. Članica je HDLU-a i ULUPUH-a. Dobitnica je 3 nagrade za umjetnički rad. Zaposlena je kao redovita profesorica na Sveučilištu u Zagrebu Tekstilno-tehnološkom fakultetu (Zavod za dizajn tekstila i odjeće, kolegiji: Kreiranje tekstila).

Akademija likovnih umjetnosti

Ilica 85, Zagreb
6.9. UTO
7.9. SRI
8.9. ČET
9.9. PET
10.9. SUB
11.9. NED
17:00 - 21:00
15:00 - 21:00
15:00 - 21:00
15:00 - 21:00
11:00 - 21:00
11:00 - 21:00

Akademija likovnih umjetnosti

Ilica 85, Zagreb
6.9. UTO
7.9. SRI
8.9. ČET
9.9. PET
10.9. SUB
11.9. NED
17:00 - 21:00
15:00 - 21:00
15:00 - 21:00
15:00 - 21:00
11:00 - 21:00
11:00 - 21:00
KONTAKT

PODIJELI