26.9.–1.10.2023.

Veronika Kulić, Klara Čopec, Filip Majcan, Martin Momčinović

DOŽIVI NAIVU

Radno vrijeme
UTO 17.00-22.00
SRI-NED 11.00-22.00
PODIJELI
Projekt

Cilj izložbe je predstaviti naivnog umjetnika Miju Kovačića, te potaknuti i razviti interes među mladima. Planirana strategija za postizanje tih ciljeva uključuje modernizaciju i primjenu multimedijskog pristupa na izložbi, s fokusom na privlačenje posjetitelja svih dobnih skupina.

Posjetitelji će imati priliku doživjeti zvukove, okolinu i mirise koji su prisutni u umjetnikovim djelima, koja su nadahnuta prirodom koja ih okružuje. Izložba pruža jedinstveno iskustvo posjetiteljima kroz interaktivne elemente te im omogućuje da se povežu s umjetničkim djelima na više osjetilnih razina.

Autor

Filip Majcan - Završio Strukovnu školu za grafičkog dizajnera u Varaždinu, stekavši vještine i znanja potrebna za uspješno obavljanje posla. Trenutno u završnoj fazi preddiplomskog studija Medijskog dizajna na Sveučilištu Sjever u Koprivnici. Kao grafički dizajner, ima više od 3 godine iskustva rada s različitim poduzećima, bez obzira na njihovu veličinu, kao i uspješne suradnje s međunarodnim klijentima. Veronika Kulić ima 23 godine. Sveučilište Sjever upisala je sa 20 godina. Oduvijek se željela baviti animacijama. Također voli učiti i iskusiti se u novim stvarima. Za ovaj projekt je modelirala biljke za prostor što joj je dalo prilike da se iskuša u 3D modeliranju. Klara Čopec završila je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu za fotografskog dizajnera. Trenutno završava preddiplomski studij Medijskog dizajna u Koprivnici. Do sada je imala 3 samostalne izložbe i sudjelovala je na brojnim drugima među kojima je i Zagreb Design Week 2022. Martin Momčinović završio je Školu za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu za Medijskog tehničara. Trenutno studira Medijski dizajn na Sveučilištu Sjever u Koprivnici. Osim akademskih postignuća, imao je priliku sudjelovati na raznim izložbama koje obuhvaćaju različite grane medijske produkcije.

ime projekta Doživi naivu
Godina 2023.
Naručitelj Sveučilište Sjever, Medijski dizajn
Mentor doc. art Luka Borčić
Dizajn Veronika Kulić, Klara Čopec, Filip Majcan, Martin Momčinović
Radno vrijeme
UTO 17.00-22.00
SRI-NED 11.00-22.00
PODIJELI

Lokacija

Povezani događaji Grafički dizajn