ZGDW AWARD

VIZKULTURA

Vizkultura je etablirana i utjecajna domaća on-line platforma fokusirana na suvremene vizualne umjetnosti i kulturu. NJI3 je ženski dizajnerski kolektiv (Dina Milovčić, Tessa Bachrach Krištofić i Franka Tretinjak) usredotočen je uglavnom na vizualne komunikacije, ilustraciju i pokretnu grafiku. Bosnić+Dorotić je art dvojac (Maja Bosnić i Ivan Dorotić) autorski orijentiran na kreativnu direkciju, stvaranje sadržaja i izdavaštvo u sferi suvremene kulture i umjetnosti te arhitektonsku fotografiju.
V magazin je premijerno tiskano izdanje Vizkulture realizirano povodom 5. Godišnjice publikacije. Magazin je koncipiran kao testiranje utopije kako može izgledati publikacija o suvremenoj umjetnosti u 2019., kao reakcija na činjenicu da časopisi u sferi kulture ne postoje ili produkcijsko-dizajnersko-uredničkim pristupom apsolutno ne uspijevaju odgovarati na aktualnosti trenutka. Produkcija V magazina realizirana je u no-budget suradnji kroz volonterski angažman autorskog tima, te svih suradnika i partnera.