ZGDW IZLOŽBA FAKULTETA I ŠKOLA

Sveučilište u Zagrebu: Arhitektonski fakultet: Studij dizajna

Na ovogodišnjem Zagreb Design Weeku pogledajte šest konceptualnih rješenja studenta Studija dizajna, nastalih u sklopu projekta obnove dvorca Pejačević i Gradskog parka u Virovitici. Među njima je odabrano i izgrađeno pet mostova koji svaki za sebe nosi svoj originalan karakter, a koji se referira na neki smisao proizašao iz specifičnosti grada i ljudi, njihove prošlosti i sadašnjosti, njihovih uspjeha i ponosa kao i potreba i želja. Uz simboličku funkciju povezivanja starog i novog, mostovi svaki na svoj način iniciraju susrete i interakciju, ostvaruju nove doživljaje i iskustva pa time doprinose i novoj kvaliteti života grada.
Naziv projekta: Pet mostova u Virovitici
Mentori: Mladen Orešić, Andrea Hercog, Zlatko Kapetanović
Asistentica: Nika Pavlinek
Sudjeluju: Matija Barović, Leonard Borovičkić, Paola Dodić, Marta Letica, Ramona Morić Klemenčić, Đani Lacmanović