ZGDW AWARD

PATRIK TOCKO

Patrik Tocko je grafički i web dizajner s više od 13 godina iskustva u području dizajna. Svojim radom započinje 2006. godine kao samostalni dizajner, 2007. uključuje se u agenciju Kreator, a nakon toga prelazi u 24sata Digital te Styria Group-u. Trenutno radio kao senior dizajner u digitalnoj agenciji Nivas u Zagrebu. Osim grafičkog i web dizajna stvara i izrađuje ilustracije.
Koncept predstavlja vizualni identitet za projekt Cricky koji je središnje mjesto svih hrvatskih (i regionalnih) uzgajivača insekata za ljudsku prehranu. Identitet ima dvostruko značenje, prikazuje glavu cvrčka i / ili cijelog insekta koji su glavni izvor proizvodnje i djelatnosti Cricky projekta.
Koncept predstavlja ekološku poljoprivredu, alternativne i održive izvore proteina i hrane za ljudsku preradu s naglaskom na ekološku održivost.