ZGDW AWARD

IVAN GALIĆ / NOP STUDIO

Ivan Galić rođen je 1974. godine u Zagrebu. Diplomirao je 1999. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2005. godine osniva NOP Studio. 2008. godine osvojio je nagradu Drago Galić za najbolju stambenu građevinu. Iste godine osvaja CEMEX nagradu za najbolju stambenu građevinu u Hrvatskoj, te 2. mjesto u međunarodnoj konkurenciji. Za punionicu električnih automobila ELEN nagrađen je s iF design award, te nagradom na Godišnjoj izložbi hrvatskog dizajna 1718 u kategoriji produkt dizajna.
Platforma za promatranje ugroženih biljaka nalazi se unutar područja Creta kod Dubravice koje je zaštićeno od 1966. godine. Za realizaciju je korišteno drvo kao referenca na lokaciju i zagorsku tradicionalnu gradnju, ali u suvremenoj izvedbi kojom se osigurava otpornost. Pažljivim pozicioniranjem platforme zadržava se sva postojeća vegetacija, a u svrhu uklapanja u okoliš u kombinaciji s drvetom koriste se metalne inox trake koji reflektiraju okoliš te tako dematerijaliziraju konstrukciju platforme.