AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO

NEJRA GORANČIĆ

POSUDA ZA OLOVKE
Posuda za olovke napravljena u kombinaciji drveta i keramike. Model je zastupljen u dvije boje, plavoj i bijeloj. Svojim dizajnom upotpunjava radni ambijent kod kuće i u uredu.
Mentor: doc. mr. Nataša Perković