ZGDW AWARD

MONIKA VODOPIJA I ANTONIJA VULETIĆ

Monika i Antonija grafičke su dizajnerice rođene u Zagrebu gdje trenutno pohađaju prvu godinu diplomskog Studija dizajna, smjer Vizualne komunikacije.
“Diskursi shizofrenije” prvi je hrvatski interdisciplinarni kongres o shizofreniji u potpunosti organiziran od strane studenata s različitih zagrebačkih fakulteta. Osnova za dizajn vizualnog identiteta bio je glitch, odnosno distorzija i pomak koji se događa kod shizofrenih osoba. Gubljenje dodira sa stvarnošću i pomak u percepciji realiteta samo su neke od karakteristika oboljelih.