AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO

MIRZA HADŽIKARIĆ

MUSHEBACK
Vizualna pregrada za kancelarijski stol napravljena od dva drvena materijala masiva i furnir koji su iskorišteni na nesvakidašnji način. Forma je rađena po principu da blokira vizualne smetnje, ali ne blokira osjećaj prisutnosti druge osobe, te pospješuje koncentraciju kod radnika.
Mentor: doc. mr. Nataša Perković