TEKSTILNO–TEHNOLOŠKI FAKULTET

KREIRANJE TEKSTILA ZA INTERIJERE

Sudionici izložbe su studenti Sveučilišta u Zagrebu Tekstilno-tehnološkog fakulteta: Lucija Agić,
Dorotea Belajec, Anamarija Domgjonaj, Franka Iskra, Nikolina Janđel, Ida Kalabić, Petra Kruneš, Ela Leko, Marijeta Markovina, Mateja Mišak, Ana Podbevšek, Petra Samardžija i Frane Šoša, te studenti Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studija dizajna: Mirna Aržić, Ante Begić, Lucija Gudek, Nikola Heged, Ana Mojaš i Iva Rušin
Mentorica: red. prof. art: Andrea Pavetić
Godina nastanka rada: akademska godina 2019./2020.
Fotografije: Hanah Šoprek
Na izložbi su predstavljeni radovi studenata nastali u akademskoj godini 2019./2020. na preddiplomskom studiju Tekstilni i modni dizajn u okviru dva kolegija iz skupine Kreiranje tekstila. Studenti su, nakon upoznavanja s temom, tijekom kreativnog procesa istraživali mogućnosti spajanja p onavljajućih elemenata različitih oblika i veličina bez šivanja i/ili lijepljenja. Svaki je student, nakon što je konstruirao više osnovnih modula, pomoću njih kreirao više idejnih rješenja koristeći zadani materijal, netkani tekstil - crni filc. Nakon toga je, na temelju svog najuspješnijeg idejnog rješenja iz istog materijala izradio dekorativni jastuk s ciljem provjere funkcionalnosti rješenja. Ostale izložene tekstilne predmete za interijere, načinjene po istom principu i od iste vrste materijala - tepih, pregrade, sjenilo za lampu i ukrasne košare/posude, studenti su izradili timski stvorivši prototipove različitih tekstilnih proizvoda za interijere. Korišteni princip modularnosti, kojeg između ostalog karakteriziraju mogućnost njegove višenamjenske upotrebe, jednostavna transformacija oblika i veličine proizvoda dodavanjem ili oduzimanjem elemenata, mogućnost zamjene istrošenih elemenata, umetanje elemenata druge boje u postojeće proizvode čime se postiže nov vizualni dojam, kao i mogućnost uključivanja potrošača u kreativni proces, predstavlja dobar potencijal za daljnja pojedinačna kreativna istraživanja.