FH JOANNEUM

THE CHANGE CLUB

The Change Club digitalna je izložba nastala s ciljem propitivanja zaštite okoliša. Šesnaest kreativnih umova vizualiziralo je svoje ideje o promjenama svakodnevnih navika. Pozvani ste preispitati svoje postupke i promisliti o svom odnosu prema okolišu. Izložba se sastoji od deset serija plakata: Less is more, Global Overshoot Day, Keep it natural, #thestruggleistooreal, Born to be killed, Think about tomorrow, Sea life’s suffering, Sunscreen won’t help, system:failed, Prescribed acts.
Mentor: Illya Pavlov
Studenti: Clara Sinnitsch: Think about tomorrow; Valentin Strahlhofer & Julia Krenn: Sunscreen won’t help; Edda Gallowitsch: system:failed; Bettina Fink: Global Overshoot Day; Julian Present & Fiona Tatschl: Less is more; Laura Eibeck: Born to be killed; Nadine Erlbacher & Lisa Zmerekar: Keep it natural; Milica Knežević: Sea life is suffering; Sarah Frühwirt, Gloria Gietl & Maria Unterluggauer: #thestruggleistooreal
Izložba je realizirana u suradnji s Austrijskim kulturnim forumom Zagreb.