AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO

ELLA BRATIĆ

GIOTTO – Naočale za čitanje
Zbog tankih i fluidnih formi koje sugeriraju na eleganciju, model naočala namijenjen je ženama. Izrađene su od kombinacije triju materijala: žice, kože i stakla. Gledajući sprijeda, lijeva i desna strana naočala su simetrične, te djeluju harmonično zbog umjereno iskrivljenih i jednostavnih linija.
Mentor: doc. mr. Nataša Perković