ZGDW AWARD

DINA JAKŠIĆ PAVASOVIĆ

Dina Jakšić Pavasović (r. 1984.) diplomirala je slikarstvo na Accademia di Belle Arti u Rimu. Svoju doktorsku disertaciju obranila je (2015.) na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu te time stekla akademski naziv doktorice umjetnosti. Imala je četrnaest samostalnih i tridesetak skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica je strukovnih udruga HDLU u Zagrebu i HULU u Splitu. Radila je kao vanjski suradnik na ALU u Zagrebu i na UMAS u Splitu. Svoje radove izlaže u Jakšić galeriji.
Reflexio sastoji od više elemenata bračkog kamena povezanim metalnim dijelovima. Unutrašnje metalne šipke omogućuju rasklopivost svijećnjaka čime od jednostavne geometrijske forme dobivamo bogatiju nepravilnu formu u prostoru. Rasklapanjem se pojačava njegova funkcija jer se otvaraju nove plohe sa svijećama. Težak i hladan materijal u interakciji s korisnikom djeluje lagan i razigran u prostoru. Osvojila je prvu nagradu Tripun Bokanić koju dodjeljuju Oris kuća i Klesarska škola (2019).