ZGDW AWARD

DAVID VRHOVSKI

Nakon završene srednje Grafičke škole u Zagrebu, David Vrhovski upisuje Sveučilište Sjever, smjer Medijskog dizajna. Tijekom studija radi na raznim studentskim projektima i zadacima koji produbljuju njegovu ljubav prema vizualnim umjetnostima, u prvom redu ilustraciji.
Riječ je o završnom radu na preddiplomskom studiju - tema rada je vizualna interpretacija pjesme Gavran, E. A. Poea. Pjesma je poznata po tmurnoj atmosferi i paranoji glavnoga lika, koje je pokušao dočarati kadriranjem i formatiranjem scena. Sam gavran ilustriran je u binarnoj, crno-bijeloj, stilizaciji kao kontrast sivih tonova scene.