AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI RIJEKA

STIFF6

Međunarodni studentski filmski festival / Student International Film Festival (STIFF) je međunarodni festival posvećen isključivo studentskom filmu. Pokrenut je u produkciji Filmaktiva i Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci (SKC), a ima za cilj predstavljanje najboljeg od svjetske studentske filmske produkcije. Festival se odvija u Rijeci jednom godišnje u listopadu. Sve su projekcije i događanja odvijaju se u prostorima Art- kina Croatia.
Tema festivala 2019. je Strah. Kroz program 6. STIFFa diskutira se o uzrocima i posljedicama kulture straha, o interesima, ulogama i narativima koji nas plaše i stvaraju individualnu ali i opću nesigurnost. Diskusije i radionice usmjerene su na metode otpora i borbe protiv straha i opresije s naglaskom na kreativne i hrabre izražaje i odluke u filmu i umjetnosti. Studenti prve godine diplomskog studija Vizualne komunikacije i grafički dizajn, na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, za potrebe festivala razvijaju vizualni identitet festivala, kojem je osnova plakat kao glavno tiskano komunikacijsko sredstvo. Projekt su razvili 2019. godine tijekom rada na zadacima u okviru kolegija Vizualne komunikacije i print dizajn A, na kojem su im mentori izv.prof.art. Aljoša Brajdić i asistentica Korina Hunjak.
Prikazani su plakati studentica: Ana Juričić, Erika Milić, Ivana Geček, Lea Ahmetović, Lorena Tock, Matea Baričević, Nirvana Žiško i Simona Uzelac.
Organizator festivala nakon prezentacije studenata uvijek odabire jedno rješenje za realizaciju. Za 6. STIFF direkcija je odabrala rješenje studentice Ivane Geček.