ZGDW AWARD

ANDREJA LOVREKOVIĆ I ELA MESELDŽIĆ

Ela Meseldžić i Andreja Lovreković su dizajnerice s diplomama Studija dizajna. U svojim se radovima često referiraju na tradicionalne vrijednosti načina življenja, socijalnih interakcija, predmetne okoline i materijala, te pronalaze načine kako ih reflektirati u suvremenom kontekstu. U konačnim rješenjima fokus stavljaju na prenošenje i oblikovanje atmosfere kroz koncept i materijal. Kao tandem sudjelovale su na raznim radionicama: IKEA hacking, Rešetke nisu prepreke, MADE IN Superlocal.
Rogoz je biljka koja raste u močvarnim područjima. U Sjevernoj Hrvatskoj, u okolici Lepoglave, dio je brojnih priča vezanih uz povijesni, društveni i ekonomski kontekst.
Te priče danas prenosi obitelj Zagoršćak koja je uključena u cijeli ciklus biljke rogoz; od potrage za njom u okolnim selima, branja i sušenja te pletenja na tkalačkom stanu.
Fokus projekta Rogoz priča (Bulrush talks) je na optimizaciji procesa koji se odvija nakon berbe: tradicionalno pletenje na tkalačkom stanu zamjenjuje proizvodnja novog materijala dobivenog od ostataka rogoza ili rogoza lošije kvalitete. Njihovom obradom i miješanjem s vezivnim sredstvima dobio se novi kompozitni materijal kojim se istražuju suvremene upotrebe rogoza. U kuharici se nalaze jednostavni recepti procesa proizvodnje materijala dobivenih miješanjem ostataka biljke rogoz s raznim vezivnim sredstvima i prirodnim bojilima.