ZGDW IZLOŽBA FAKULTETA I ŠKOLA

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI SARAJEVO

Izložba uredske opreme je realizirana od strane studenata/studentica produkt dizajna na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Sastoji se od dvanaest različitih proizvoda i svaki od njih predstavlja osobni izričaj svakog studenta/ice i njegovih/njenih estetskih afiniteta. Svi su proizvodi zasebni i jedinstveni, a ipak, zajedno mogu stvoriti zanimljivu i skladnu kompoziciju.
Unikatni kancelarijski accessoire, Unikatno oblikovanje I, Odsjek za produkt dizajn, ALU UNSA
Mentor doc. mr. Nataša Perković
Studenti: Alem Ibrahimović, Ana Dutina, Arna Trto, Ella Bratić, Ida Galijašević, Lejla Salkić, Marina Paštar, Medina Viteškić, Mehmed Mešanović, Mirza Hadžikarić, Nejra Gorančić, Nizama Zaimović

NIZAMA ZAIMOVIĆ

NEJRA GORANČIĆ

MIRZA HADŽIKARIĆ

MEHMED MEŠANOVIĆ

MEDINA VITEŠKIĆ

MARINA PAŠTAR

LEJLA SALKIĆ

IDA GALIJAŠEVIĆ

ELLA BRATIĆ

ARNA TRTO

ANA DUTINA

ALEN IBRAHIMOVIĆ