ZGDW IZLOŽBA FAKULTETA I ŠKOLA

AGRONOMSKI FAKULTET

Studij KRAJOBRAZNA ARHITEKTURA Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu je interdisciplinaran i interfakultetski studij u čijoj nastavi sudjeluje ukupno 6 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu: Agronomski fakultet, Arhitektonski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geodetski fakultet, Filozofski fakultet, Šumarski fakultet.
Jedini je cjeloviti petogodišnji studij krajobrazne arhitekture u Republici Hrvatskoj:
preddiplomski (Bs) – 3 godine, diplomski (Ms) – 2 godine.
Osnovan je po preporukama Međunarodne federacije krajobraznih arhitekata (IFLA).
Sveučilišni studij Krajobrazna arhitektura obrazuje stručnjake u području oblikovanja, planiranja i upravljanja krajobrazima.
Studenti stječu kompetencije u domeni krajobraznog oblikovanja, krajobraznog (zaštitnog) planiranja te krajobraznog segmenta urbanističkog i prostornog planiranja.
Ove akademske godine 2020. / 21. studij slavi 24 godina od osnivanja.